Sprawdziany rozdzielone w kategoriach w serwisie Sprawdziany.net
Sprawdziany podzielone w kategoriach na portalu Sprawdziany.net pozwalają prędko obeznać się w tym, co umieszczone jest na portalu. Do podkategorii takich zaliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Przykładowe sprawdziany zostały aktualizowane na bieżący rok szkolny, odpowiednio z bieżącą reformą szkolnictwa. Wystarczy dopasować sprawdzian z dyscypliny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając następnie odpowiedzi do sprawdzianów można utrwalić wiedzę i mieć lepsze wyniki. Duża baza sprawdzianów wspiera uczniów w tym, żeby rozszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I z tego względu uczniowie chętniej aniżeli kiedyś przystosowani są do formy online. Serwis jest uważany za potrzebny, zarówno przez uczniów, jak i przez rodziców, jakim zależy na tym, aby ich pociechy miały dobre oceny. Warto więc doceniać, że pojawia się na nim coraz więcej sprawdzianów.

Author:

Related Post

Materiały:

top